OJS/OCS közös kereső

A sportolók közös felkészítése. Repozitóriumi közös kereső

Hírek / A hónap embere

A pszichológia, a pszichológus lehetséges feladatai a sport és a testnevelés területén A továbbiakban bemutatunk néhány olyan témát, amelyben a pszichológiai ismereteknek, esetenként a szakképzett pszichológusnak jelentős szerepe lehet.

Mint korábban már utaltunk rá, a sport és testnevelés minden ízében kötődik a pszichológiai ismeretekhez, mégis csak elvétve látjuk, hogy a pszichológus közvetlenül is szerepet kap a sportoló felkészítésében, versenyeztetésében.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra a paradoxonnak látszó összefüggésre, hogy sportpszichológusra leginkább ott van szükség, ahol az edző, a sportvezető, a sportoló megfelelő pszichológiai felkészültséggel rendelkezik. Ilyen környezetben lehetséges, hogy reális kérdéseket és feladatokat kapjon a sportpszichológus, és nem státusszimbólumnak vagy bűnbaknak használják. A tudományosan megalapozott pszichológiai ismeretekre közismerten az utánpótlás nevelésében, a tehetségek felismerésében, a kiválasztásban van szükség.

Ezen túl az edzés és a versenyzés során az edző feladata is igényli a pszichológiai ismereteket, ezért a pszichológus a mérési lehetőségek felkínálásával, az eredmények értelmezésével közvetlenül is segítheti az edző munkáját. Különleges esetekben közvetlenül a sportolóval, a felkészülés és a versenyzés során felmerülő sajátos lelki élmények kezelésével, hatékony feldolgozásával is segíthet a pszichológus. A kiválasztás pszichológiai kérdései a sportban A tehetség értelmezése Most eltekintünk azoktól a szemléletbeli változásoktól, amelyek a tehetség felismerésében, a kiválasztásban megfigyelhetőek voltak.

Az elmúlt évtizedek tapasztalatait összefoglalva néhány megállapítást fogalmazunk meg. Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a tehetséget nem lehet egyszerűen a képességek oldaláról megragadni. A sportolók közös felkészítése motivációról szóló fejezetben már utaltunk rá, hogy a későbbi képességekre a jelenlegi motivációk utalnak. Ezen túlmenően is azt mondhatjuk, hogy a tehetség az egész személyiség sajátja, amelyben meghatározó szerepe van a szociális és tárgyi környezet által nyújtott lehetőségeknek és elvárásoknak is.

Ilyen rendszerszemléletű megközelítésben egy fontos szempontot, az idő dimenzióját is hangsúlyozzuk. A tehetség ugyanis nem egy állapot, hanem egy folyamat, amelyben a teljesítmény szempontjából az átlagosnál jóval kedvezőbb fejlődési folyamatot írhatunk le.

 1. Sportelméleti ismeretek | Digitális Tankönyvtár
 2. Fejes Enikő | Lajtorja Pszichológiai és Fejlesztő Stúdió
 3. A térdízület ízületi gyulladásának és ízületi gyulladásának kezelése
 4. Balashikha ízületi kezelés
 5. Pályázat sportolóknak | sport
 6. Ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, milyen fontos, hogy a bajnokok, példaképnek tartott sportolók megtanuljanak felelősen bánni anyagi lehetőségeikkel, valamint mentális és oktatási segítséget is kapjanak ahhoz, hogy pályafutásuk végeztével a civil életben is megállják a helyüket.
 7. McCaffrey és Orlickidézi Tóth, összefoglalták a csúcsteljesítményre vonatkozó eredményeket az alábbi faktorokban: Teljes elköteleződés a sportág iránt, Világosan meghatározott reális célok kitűzése, A mentális állóképesség és a stresszel valómegküzdés fontosságának felismerése, felkészülés a kihívást jelentő helyzetekre, Edzés- és versenytervek, Verseny eredményétől függetlenül a kiértékelés, 4.
 8. Bevezetés a sportpszichológiába

A tehetség tehát jobban fejlődik mint az átlag. Azonos feltételek mellett többet tanul, többet hasznosít az edzés, a felkészítés által szerzett tapasztalatokból.

Sportolók És Boldogság

Olykor még azt a megfogalmazást is elfogadjuk, hogy a tehetséges sportoló olyasmit is tud, amit nem tanult, tehát alkotó módon űzi a sportágát. Hasonlóképpen hatékonyan dolgozza fel a versenytapasztalatokat is.

Account Options

A tehetséges sportoló hajlik arra, hogy a kudarcokat tanulságként értékelje, tehát nem ragad bele a negatív érzelmi állapotba, hanem a fejlődés, a továbblépés érdekében pozitív energiákat nyer belőle. Ezért is mondható az ilyen versenyzőről, hogy jól terhelhető fizikai, értelmi és emocionális értelemben egyaránt. Ezt a terhelhetőséget is fejleszthető tulajdonságként értelmezzük, tehát nem egyszerű genetikai adottság, hanem az egész személyiség fejlődési folyamatának egy lényeges aspektusa.

A tehetség értelmezésének fenti kritériumai nem sportágspecifikusak, tehát általában a sporttehetségről szólnak.

a sportolók közös felkészítése

A tehetség sportágspecifikus a sportolók közös felkészítése nem részletezzük, de annyit mindenképpen leszögezünk, hogy a tehetséges sportoló valószínűleg több sportágban is képes kiemelkedő teljesítményt elérni, ezért a konkrét sportág választása gyakori, kényes kérdés. A probléma kezelésében sokat segít a sportági profilok kidolgozása és az ilyen értelemben kialakított rendszerezése.

Gyakran felvetődik, hogy mikor derül ki egy fiatalról, hogy tehetséges? Általános tapasztalat, hogy a kiemelkedő versenyzők több sportágat is kipróbáltak, mielőtt az igazi nagy teljesítményt elérték.

 • Petra labdarúgó és duatlonista egyben.
 • Szilágyi Áron lelki trénere - Faludi Viktória pszichológus

A sportolásra általában alkalmassá kell válni már gyermek- illetve serdülőkorban. Az első gyermekkori sportolási élmények imprintingszerű tapasztalatokat eredményeznek, ami azt jelenti, hogy hosszú távra, esetleg egész életre meghatározhatják a személy viszonyulását a sporthoz.

A későbbi fizikai terhelhetőség szempontjából is meghatározó a gyermek- és serdülőkori sportolás, hiszen pl. Az edzéselmélet ezeket a szempontokat pontosan leírja, mi most csak a lélektani szempontokra hívjuk fel a figyelmet.

váll fájdalom fájdalmak emelő kar

Ilyen szempontból különösen meghatározó a testnevelők és az utánpótlást nevelő edzők lélektani felkészültsége. Említsünk meg néhány tipikus hibát, amiről lélektani szempontból érdemes említést tenni! A fizikai, testi fejlődésben gyakori az akceleráció, ami azt jelenti, hogy az azonos korú gyerekek között jelentős, porc-töréskezelés éves fejlettségbeli különbség is adódik.

Gyakori ezért, hogy a 10—18 éves korosztályos bajnokokat tehetségként kezelik, pedig egyszerűen csak a biológiai fejlődési ütemük gyorsabb. Ezt a felnőttkori a sportolók közös felkészítése minden tapasztalt sportvezető, edző igazolhatja.

Másik hasonlóan tipikus hiba az utánpótlás oktatásközpontú fejlesztése.

 • Fejes Enikő Fejes Enikő, Munka-és szervezet szakpszichológus, Sport szakpszichológus Egyetemi tanulmányaim során HR asszisztensként felvételi interjúk készítésében, ügyfélkapcsolatok kezelésében szereztem gyakorlatot egy személyzeti tanácsadó cégnél.
 • Szilágyi Áron lelki trénere - Faludi Viktória pszichológus Amikor ben Szilágyi Áron kardvívó olimpiai bajnok lett, a magyar élsportolók között elsőként mondott köszönetet pszichológusának is a közös munkáért.
 • A nagy ízületek gyulladása megfigyelt illékonyság
 • Például gond lett az, hogy A jobb eredmények, az újabb alkalmazkodások kiváltásához fokozatosan növelni kellett a terhelés terjedelmét és intenzitását is, ami több edzésidőt, edzésmennyiséget jelentett adott felkészülési időegységben gondolkodva, nagyobb fáradást, több szenvedés elviselését igényelve a sportolótól.

Aki edzésre jár, attól már elvárják szinte minden sportágban, hogy az edző szakszerű utasításait hajtsa végre. A szabad játék az a sportolók közös felkészítése utánra marad, ha még mindig van hozzá kedve a gyereknek. Sokkal kedvezőbb az a fejlesztés, amelyik engedi a gyermek spontán fejlődését, a saját stílus, az egyéniség kialakulását. A képzés a serdülő- és ifjúkorban az egyéniség elfogadásával együtt válik hangsúlyossá.

Ez a fejlődés persze már nem pusztán egy idomítás eredménye, ellenkezőleg, ezt nevezzük valódi nevelésnek, személyiségformáló tevékenységnek. Újból a belső motivációk jelentőségét hangsúlyozzuk, ahol az önjutalmazó cselekvés adja a sport lényegét.

Mérés és prognosztizálás A tehetségek megítélése, a sportra, a sportágra való alkalmasság megállapítása nem történhet pusztán szemrevételezéssel. Más oldalról viszont igaz, hogy a módszertanilag kifogástalan mérési eredmények prediktív értéke is nagy bizonytalanságot mutat, tehát szükség van a jó megérzések figyelembevételére is.

A jól kidolgozott sportági profilok tartalmazzák azokat a fizikai, értelmi, érzelmi és más pszichológiai követelményeket, amelyek szükségesek az adott sportág eredményes műveléséhez. Elvileg ezeknek a követelményeknek az ismeretében látszólag probléma nélkül elvégezhetjük a szükséges méréseket. Mi okozza mégis a problémát? A probléma lényege két forrásból fakad. Egyrészt a sportági profil követelményei az érett versenyző jellegzetességeit írják le, a mérést pedig a még fejlődő utánpótláskorú fiataloknál indokolt elvégezni.

A mérési eredményekből arra kell tehát következtetni, hogy néhány év múlva milyen lesz az adott területen a versenyző tulajdonsága. Ennek a becslésnek a bizonytalansága nyilvánvaló. A másik probléma, hogy még eredményes jóslás esetén is számolni kell azzal, hogy a sportág mai követelményei akár néhány év múlva is megváltozhatnak. Az igazi nagy formátumú sportolókra éppen az jellemző, hogy új arculatot tudnak adni sportáguknak.

Ebben a fejlődésben tehát a mérés szükséges ugyan, de nem elégséges.

4.1. A csúcsteljesítmény pszichológiai profilja

Még jó ideig nem számíthatunk arra, hogy a pszichológiai és más természetű mérések alapján biztosan bejósoljuk a későbbi sportsikereket. A sport fejlődésében továbbra is jelen lesz az a sportolók közös felkészítése tényezőkből fakadó bizonytalanság. Ettől is varázslatos a sportolók közös felkészítése sport, ez a bizonytalanság adja a versenyek izgalmát. A szükséges mérésekhez milyen mérőeszközöket kínál a pszichológia? Mindenekelőtt leszögezhetjük, hogy a korábbi fejezetekben értelmezett pszichikus sajátosságok mindegyike mérhető.

A kidolgozott és kipróbált, megbízható mérőeszközök sokasága áll rendelkezésre, bár kétségtelen, hogy ezek szakszerű alkalmazása legtöbbször szakképzett pszichológust is igényel. A tesztek többsége nem elsősorban gazdasági okok miatt védett, hanem inkább arról van szó, hogy a mérési adatokból levonható következtetések igénylik a magas szintű felkészültséget. A mérőeljárások mechanikus alkalmazása megengedhetetlenül megnövelné az általunk is említett bizonytalanságokat. A pszichológiában a legjobban kidolgozott tesztek a stabil személyiségvonások mérését teszik lehetővé.

Mint említettük, minden személyiségelmélet kidolgozta a maga mérőeszközét. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy szinte nem létezik olyan pszichikus jellegzetesség, amelynek mérésére ne állna rendelkezésre legalább egy megbízható teszt.

A sportban az általános személyiségvonások mellett leggyakrabban a motivációs és emocionális jellegzetességek mérését tartják szükségesnek. Ezen a területen is bőséges a módszerkínálat. Különösen fontos az optimális rajtállapot prognosztizálása, ezért a szorongás jellegzetességeit, dinamikáját mérő eljárásokra nagy az igény.

az ízületek fájhatnak az ízületekről

Ebben a témakörben ma már sportspecifikus mérőeljárásokat is kidolgoztak, melyekről bővebb tájékoztatást nyújtanak a fejezet végén felsorolt szakirodalmak, ezen belül is elsősorban Nagykáldi Csaba munkáját ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. A sportban melyik gyógyszer hatékonyabb az artrózis kezelésében fontos az intellektuális, valamint a szenzomotoros képességek mérése, ami szintén jól kidolgozott területe a a sportolók közös felkészítése.

Az intelligencia és a kreativitás összetett képességcsoportján belül már értelmezhető a sportspecifikus intelligencia és kreativitás is, aminek a mérésére többen tettek kísérletet. A teszt tehát a reális a sportolók közös felkészítése megszerzésének egyik, de nem az egyetlen és még csak nem is a legfontosabb eszköze. A felkészítés, az edzés lélektanának néhány pszichológiai vonatkozása A sportoló felkészítése, edzése a teljesítmény fokozása érdekében végzett szakmai felkészültséget igénylő munka.

Ebben a feladatban nem választható szét a testi és lelki felkészítés. Ez ma már evidencia. Ezért ahol lehetőség van rá, ott érdemes végiggondolni, milyen feladatokat vállalhat egy teammunka keretében a injekciók ízületi fájdalomcsillapításra pszichológus.

Alapvető tényként kell elfogadni, hogy a sportoló felkészítését ésszerű okokból az edző irányítja, ő az, aki közvetlen és meghatározó kapcsolatban áll a versenyzővel. Az edző és más szakemberek — közöttük a pszichológus — ilyen vonatkozású rivalizációja nem kívánatos, ezért a feladatok és felelősségek pontos meghatározása nélkülözhetetlen. A legegyszerűbb helyzet, amikor a pszichológus a sportolóhoz nem közvetlenül a sportolók közös felkészítése, hanem feladata alapvetően az edzőnek nyújtott tanácsadás.

Ha ezen túllép, tehát közvetlenül a sportolóval is foglalkozik, akkor merülnek fel szakmai, etikai kérdések. Egyszerű a helyzet, ha konkrét probléma megoldására az edző, a team tudtával, esetleg kérésére vállalkozik a pszichológus. Arra, hogy közvetlenül a sportolóval foglalkozzon. Nehezebb, de feltétlenül tisztázást igényel, ha a sportoló maga, esetleg az edzőtől függetlenül fordul a pszichológushoz.

Az alábbiakban az egyszerűbb helyzetekben a sportolók közös felkészítése a pszichológus lehetséges feladatait. A bonyolultabb helyzetekben a pszichológus kötelessége, hogy a szakmai—etikai szabályainak megfelelő megoldást találja meg. A mérés és a tanácsadás mellett pszichológus a felkészítésben több módszert is alkalmazhat. Nagykáldi Csaba ezeket a fejlesztő módszereket három fő csoportba sorolta: Gyakorlati pszichológiai edzés: Ez valójában tényleges gyakorlati edzés, ahol a pszichológiai szempontok mind a tervezésben, mind a megvalósításban fontos szerepet játszanak.

Imagináció, mentáltréning: Az imagináció a gyakorlás gondolati végrehajtása. Egy versenyhelyzet elképzelése és a cselekvés gondolati végrehajtása. Az imagináció lényegében a hangulati elemek miatt mélyebb és más nyomot hagy mint az egyszerű mentális tréning, ami a mozgástanulás kiegészítő gondolati formája. Pszichotoniás arousal edzés: Gyakori probléma, hogy a sportoló a feszültségek kezelésében kér segítséget.

A klasszikus autogén tréning és más relaxációs technikák tartoznak ide.

Ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, milyen fontos, hogy a bajnokok, példaképnek tartott sportolók megtanuljanak felelősen bánni anyagi lehetőségeikkel, valamint mentális és oktatási segítséget is kapjanak ahhoz, hogy pályafutásuk végeztével a civil életben is megállják a helyüket. Amennyiben ugyanis ez nem sikerül — fűzte hozzá — a sportolóknak olyan kockázatokkal kell szembenézniük, mint a depresszió, a szenvedélybetegségek, a bűnözés, valamint a társadalom megvetése. A projekt hivatalosan a sportvezetők számára megrendezett pénteki FTC Karrier Nappal indult el, ahol bejelentették, hogy a klub hamarosan egy népszerűsítő kampányt indít, amelynek keretében rövidfilmekben az egyesület négy korábbi ismert sportolója, a kézilabdázó Pádár Ildikó, a birkózó Bácsi Péter, a vízilabdázó Madaras Norbert és a labdarúgó Hajnal Tamás mondja el, milyen nehézségekkel nézett szembe, és miként találta meg a helyét az életben a sportpályafutása befejezése után.

Ezek a módszerek nem egyszerűen csökkentik, hanem a teljesítmény szempontjából optimalizálják az emocionális tónust. Budavári Ágota pszichoterápiás megközelítésben árnyaltabban ismerteti és értelmezi a fejlesztő lehetőségeket: Kognitív sémákat és a viselkedést befolyásoló kezelés: A versenyzéssel, a célkitűzésekkel kapcsolatos hibás elképzelések korrigálását célzó eljárások.

Itt az elbizakodottság, esetleg az indokolatlan szorongás kognitív technikákkal történő kezeléséről van szó. A realitáshoz közelítő értelmezéseket igyekszünk kialakítani, aminek olykor feszültségkorrigáló hatása van, de a csapdahelyzetek kialakulását elkerüli. Korrektív emocionális terápia: Rövid terápiás eljárásról van szó, ahol felidézhető a sportolók közös felkészítése élmények értelmezésével igyekszünk az érzelmi energiákat felszabadítani.

Relaxációs módszerek: A legismertebb és a legszélesebb körben alkalmazott eljárás. Preventív és terápiás hatása egyaránt nyilvánvaló. Célirányosan a versenyszorongás problémáinak kezelésére használják, de általánosabban az energiák hasznosításának optimalizálása a cél, ami miatt mindenkinek ajánlható. Szinte számtalan változata van.

Az alapok elsajátítása után imaginatív és más gyakorló célformulák egyénre szabott kialakítására — meditáció, imaginatív felkészítés — van lehetőség. Már említettük korábban, de itt azt emeljük ki, hogy az eredményes meditáció és imagináció előfeltétele a relaxált állapot elérése után lehetséges.

A módszerek egymásra épüléséről van tehát szó. Mentális tréning, mentális felkészítés: A kognitív pszichológia fejezetében már kitértünk a sportolók felkészítésében az értelmi tudatosítására. A mentális tréning részben ennek a célnak is megfelel, de itt többről van szó.

A mozgássor cselekvés nélküli gondolati gyakorlását értjük mentális tréning alatt. A tényleges fizikai edzés hatékonyságát javítja. Itt is előnyös a relaxált állapotban történő végrehajtás. Hipnózis, hipnoterápia: A hipnózis és a relaxáció során előállított tudatállapot nagyon hasonló.

Az eltérés döntően abban áll, hogy a hipnotizált a magatartásának az irányítását átadja egy másik személynek, a hipnotizőrnek.

Nem ízületi kezelés lyubertsy, de viszonylag gyors és hatékony eredmény érhető el vele.

Rövid, dinamikus, verbális terápia: Megfelelő szakember segítségével a sportoló élő problémájának rövid, néhány hetes kezelése, aminek előfeltétele a kliens erős motiváltsága és integráltsága.

a vállízület ízületi gyulladásának gyógykezelése bal csípőízület fájdalma a kezelés mozgatásakor

Csoportterápiás módszerek: Budavári a csoportterápiás módszerek közé sorolja mindazokat a csoporttechnikákat is, amelyek célja nem feltétlenül terápiás, de mindenképpen fejlesztő. A csoporttechnikák alkalmazása a csapatsportokban nélkülözhetetlen, és valójában különböző tudatossági szint mellett használják is.

mirena és ízületi betegségek körömvirág ízületi kezelés

A társas konfliktusok, a csoportkohézió, a csoportlégkör problémáinak kezelésére és megelőzésére használják. Alapvető feltétel a jól képzett szakember alkalmazása.

Nemzetközi összefogást kezdeményez az FTC a sportolók civil életre való felkészítésében

Mi megkülönböztetjük a pszichológust csak közvetve, illetve közvetlenül igénylő felkészítési módszereket. Ilyenkor a speciális tanácsadói szerep a legcélszerűbb.

a sportolók közös felkészítése nehézség a lábak ízületeiben

Ennek lényege, hogy a rendelkezésre álló információk ismeretében feltárja a felkészülés folyamatának pszichológiai sajátosságait, a várható, kedvező és kedvezőtlen következményeit. Felkészültsége alapján ajánlásokat fogalmaz meg a kedvező következmények erősítése, illetve a kedvezőtlen következmények csökkentése, kiküszöbölése érdekében. A tanácsadói szerep lényegében ezzel lezárul, hiszen a döntés joga és felelőssége nem a tanácsadóé.

Az egyik leggyakoribb szakmai hiba, amikor a tanácsadó elvárja, hogy tanácsainak megfelelő döntés szülessen. A tanácsadás alapját a szakmai felkészültség biztosítja. A korábban említett mérési eredmények értelmezése például kimondottan jó alapot nyújt a tanácsadáshoz.